Category Archives: Anti-semittized

Kevin MacDonald

Kevin MacDonald
Kevin MacDonald

In 1994, Kevin MacDonald’s writes his first book in what became his trilogy. It was titled ‘ A People that Shall Dwell Alone: An Evolutionary Theory of Judaism’.

“There have been times when I have had to endure vicious charges of anti-Semitism”
[ ]
“But then came the SPLC and Heidi Beirich. Someone not connected to CSULB sent an email to the entire Psychology Department—except me—asking why they allowed an ‘anti-Semite’ to teach there. The result was an uproar, with heated exchanges on the faculty email list, a departmental meeting on what to do about me and my work, and intense meetings of the departmental governing committee.  “
http://www.vdare.com/macdonald/061114_splc.htm

Jewish pressgroups even try to get him out of his job. DDN dont know if they succeded or not.

Continue reading Kevin MacDonald

Kåre Willoch

The former Norwegian Prime Minister, Kåre Willoch, was told he is a anti-semit and shows hate towards jews, by jewish Mona Levin from Aftenposten in Norway in january 2009.

On question on how he looked at the prospects for the middle east with the new american presidency under Obama, he answered: “It is not looking too good, as he have chosen a Chief of Staff that is jewish“.

And then the peace was scattered in the land of the Midnight Sun. All political correct induviduals wanted a say in the discussions if this was antisemitic or not, for days and weeks in media.

Continue reading Kåre Willoch

Patrick J. Buchanan

Patrick J. Buchanan and the Jews, by Joshua Muravchik

January 1991

One definition of anti-Semitism, Patrick J. Buchanan observed in his syndicated column this past September, is ‘an embedded hatred of Jewish people, manifest in writing and conduct, . . . a grave sin, a disease of the heart, a variant of racism.’ But he also gave a second definition: ‘a word . . . used to frighten, intimidate, censor, and silence; to cut off debate; to . . . smear men’s reputations.’

Buchanan complained that his name was being associated with the first meaning of the term when it ought to be associated with the second. Nevertheless he, for one, would not be intimidated: ‘The late Arthur Koestler, a Jew, wrote that ‘one should either write ruthlessly what one believes to be the truth, or shut up.’ A good motto.’
Continue reading Patrick J. Buchanan

Kjell Sjöberg

Kjell Sjöberg och Sions Äldstes Protokoll

Källa: http://www.eaec.org/svenska.htm
Sammanställning: Jan Ermefjäll 2006

INLEDNING

sjobergNär Kjell Sjöberg hade mött John S. Torell i Narpes, Finland år 1981, där dessa båda var tillsammans under två dagar för att diskutera Johns bok ”Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna”, sade Kjell till John att han var skakad efter att ha läst boken och ville ha sex månader på sig att undersöka om det var sant det som stod i boken. Om detta är sant, sade Kjell, kommer detta att ändra min världsuppfattning.

Efter sex månader kontaktade Kjell John, som nu var tillbaka i USA och sade till honom, att tyvärr är allt det du skrivit sant och detta har slagit sönder den världsbild som jag haft hitintills. Kjell hade under denna tid varit i Jerusalem, och bland annat bedrivit forskning vid Hebreiska Universitetet, där han stött på böcker skrivna av Gershem Scholem, professor i Judisk Mysticism. Efter att ha köpt dessa böcker samt gjort andra noggranna efterforskningar, sade Kjell till John att vad som är skrivet i Kabbalan bevisar att tänkesättet i Sions Äldstes Protokoll är detsamma.

forstandKjell fortsatte sitt forskningsarbete och sommaren 1982 sammanställde han materialet till en bok, som han vid detta tillfälle kallade ” Kom till FÖRSTÅND! LÅT VARNA ER ett varningsord till SVERIGES LEDARE, POLITIKER OCH LAGSTIFTARE”. Kjell gjorde 50 kopior av boken i kompendieform, och en av dessa skickade han till John i Kalifornien. Resten sände han ut till vänner samt ledare inom rörelsen Förebedjare för Sverige.

Continue reading Kjell Sjöberg